Prestbakmo reagerer kraftig: – Amundsen på alvorlig kursendring?