Bispe-trio til justisministeren: «Vi ber regjeringen om å vise barmhjertighet»

foto