Skal beholde skoler, legekontor og sykehjem — og kommunehuset kan bli flyttet til Bardufoss