Nå er hovedverktøyet for økt bolyst i Målselv på plass

Anneli Anfeltmo og Ragnhild Furebotten jobber sammen for økt bolyst i Målselv gjennom det kommunale bolystutvalget. Nå har prosjektet fått egen hjemmeside på internett, og om kort tid lyses det ut ei hel stilling som prosjektleder for det bolystprosjektet kommunen skal bruke millionbeløp på hvert år de nærmeste årene. Foto: Gjermund Nilssen