Skal igjen ta stilling til oppdrett i Ytre Øyfjord

foto