Tunnelen under Ballesvikskaret og brua over Gryllefjorden er i rute og åpner som planlagt 18. desember.

Bru og tunnel åpner akkurat i tide til at jula i Torsken og Gryllefjord feires med kortere og tryggere vei til omverden.

– Vi har lenge sagt at vi åpner bru og tunnel 18. desember og det er ingen forsinkelser, sier Geir Østvik i Statens Vegvesen.

Stolt over framdrifta

Geir Østvik er fornøyd med både framdrift og resultat.

– Jeg synes det er brukt gode løsninger og det har blitt gode anlegg. Torskenskaret er ikke 100 prosent rassikret, men vi er fornøyd med at det har blitt lettere og tryggere å kjøre over, forteller han.

Østvik er også stolt over framdrifta i prosjektet med bare tre og et halvt år fra starten på reguleringsplanarbeidet.

– Torskenpakken var oppe på desembertinget i Troms i 2009 og vi er godt fornøyd med at det har gått så kort tid, forklarer Østvik stolt.

Nå håper han på å få finansiert det resterende i Torskenpakken; veiutbedring ved Hamn og Kapervatnet, rassikring i Sifjordbotn og oppgradering av de tre tunnelene i Søndre Torsken.

Les mer i Folkebladets papirutgave onsdag 6. november.

(Folkebladet.no)

foto
Fra ende til ende. Det gjenstår rekkverkarbeid og lys før brua står helt ferdig. Foto: Rune Ottarsen