Hendelsen fant sted under fiske i Barentshavet 30. januar. Personen er fremdeles savnet og antas å være omkommet.

Som en følge av den alvorlige hendelsen, vil Sjøfartsdirektoratet be redere av denne type fartøy om å på nytt gå gjennomgå arbeidsprosessene sammen med besetningen for å identifisere farer og iverksette tiltak som eliminerer risikoen for fall over bord, herunder å bli dratt over bord med redskapen.

Det melder Sjøfartsdirektoratet.

Arbeidsspråk

– Vi vil også be redere sikre at besetningsmedlemmene kan kommunisere på arbeidsspråket om bord, og at det er anordnet tilstrekkelig og pålitelig kommunikasjonssystem mellom styrehus og arbeidsdekk, samt mellom besetningsmedlemmene på arbeidsdekk, sier Arild Lie, sjefingeniør på underavdeling fiskefartøy.

Sjøfartsdirektoratet vil fremover gjennomføre ekstraordinære tilsyn av havgående fartøy som driver med krabbefiske for å se til at sikkerheten er godt ivaretatt. Det vil rettes særskilt fokus på arbeidsspråk og kommunikasjon mellom besetningsmedlemmene, samt at det er anordnet pålitelige kommunikasjonssystemer om bord.

Dersom det avdekkes at krav i regelverket ikke er oppfylt, vil det bli gitt pålegg om å utføre tiltak. Slike tiltak kan være fysiske barrierer, verne- og sikkerhetsinnretninger og sklisikring for å eliminere risikoen for fall over bord, heter det fra Sjøfartsdirektoratet.