Har opprettet spleis for å dekke konsertutgiftene: – Det er pinlig at to godt voksne privatpersoner skal sitte med regninga for dette