Landbruksministeren er bekymret over store tapstall i reindrifta