Selges mer og mer sovemedisiner: – Man skal være forsiktig