«Kongeørn-ekspert»: – Kontroll på bestandstelling

foto
Færre unger: – Ungeproduksjonen hos kongeørn har gått ned de siste årene fra i overkant av 0,5 unger per par per år til 0,26 unger, sier «kongeørn-ekspert». Foto: Jan W. Jensen