Henlegger saken om nyttårsfesten i Finnfjordbotn

foto