Ingen «kje-delig» start på påska for beboerne på dette sykehjemmet