Dødelighet i merdene: Pålagt behandling fører til skader