Nekter å overta driftsansvaret for fiskerihavner fra staten

foto