Regjeringen har oppnevnt en totalberedskapskommisjon: - Viktig for Nord-Norge

foto