Her klargjøres kumlokkene for asfaltskraping

foto