Stor suksess for Altevasspilken — måtte utvide området for å få plass til alle

foto