Evenes har ikke luftvern som kan stoppe raketter Russland bruker i Ukraina