Politiet på Finnsnes fortsetter utprøving av elektrosjokkvåpen

I forkant av at politiet på Finnsnes og i Tromsø ble utstyrt med elektrosjokkvåpen i 2018, fikk tjenestemennene kursing i bruken av utstyret. Foto: Ronald Johansen