Har inngått samarbeid med butikk-kjede — nå vil de ha bygdefolket med seg som aksjonærer