– Vi har sagt hele tiden at vi mener både skattenivået og skattemodellen er uakseptabel, sier fiskeri- og havbrukspolitisk talsmann Olve Grotle i Høyre til E24.

Tidligere i uken fortalte Geir Pollestad (Sp), som skal lose skatteforslaget gjennom Stortinget, at regjeringen fortsatt ønsker et bredt forlik og derfor vil forhandle med opposisjonen for å skape forutsigbarhet.

Både Høyre og Sjømat Norge har derimot bedt regjeringen utrede alternativer til grunnrenteskatten, og blant annet pekt på systemet på Færøyene.

– Nå som regjeringen har sagt at det ikke er aktuelt, vil dere gå inn i forhandlinger om detaljene i grunnrenteskatten?

– Vi har sagt at vi selvsagt vil samtale med regjeringspartiene og være konstruktive, men vi kan ikke gå inn for en modell som vi ikke mener vil tjene hverken fellesselskapet, næringen eller distriktene, sier Grotle.

Han tilføyer at modellen som er foreslått har for store mangler, og at det er uaktuelt å diskutere detaljer.

– Dersom regjeringen ønsker en løsning med Høyre, så må både skattenivået endres og det må gjøres store, mer strukturelle endringer i regjeringens forslag.

ØNSKER LAVERE SKATTENIVÅ: Høyres talsmann for havbruk Olve Grotle avviser at partiet vil forhandle om grunnrenteskatten, med mindre det er snakk om store strukturelle endringer. Bildet er fra en tidligere anledning. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Rom for mer skatt

Du sier at dere vil gå inn i samtaler, men samtidig avviser dere totalt selve modellen?

– Det vi har sagt er at vi ikke kan akseptere skattenivået eller gå inn for regjeringens forslag, og at vi mener at de bør ta seg bedre tid og vurdere andre modeller, slik både vi og næringen har bedt om, sier Grotle.

Han anerkjenner likevel at det kan være rom for en mer skattlegging av oppdrettsnæringen.

– Men vi vil ha en modell som kan sikre vekst og utvikling, og det gjør ikke dagens modell, hevder han.

VIL ENDRE: Finanspolitisk talsperson Helge Orten (H) er forberedt på endringer i lakseskatten hvis partiet vinner neste valg. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Reversering etter valg?

Helge Orten, som er Høyres lakseskattforhandler, har registrert regjeringens ønske om forhandlinger og bredt forlik, men opplever ikke at det er vilje til betydelige endringer.

Dermed blir det store spørsmålet hva som skjer hvis Høyre vinner valget i 2025.

– I utgangspunktet tror vi, ut fra de signalene som har kommet så langt, at dette er en modell som ikke vil fungere særlig godt i næringen. Det betyr at vi må være forberedt på å gjøre endringer i 2025, dersom denne modellen blir vedtatt og vi skulle få muligheten til det, sier han til E24.

Helst skulle Orten sett at regjeringspartiene restartet prosessen, utsatte innføringen og heller utredet alternative modeller.

– Det hadde gitt oss litt tid til å komme frem til en modell som gir noe økt skatteinntekt og som har legitimitet i næringen.

Regjeringen har imidlertid vært klar på at det er uaktuelt med en utsettelse av skatten, som allerede er innført fra årsskiftet.

Uforutsigbart? – Tvert imot

– Vil ikke en utsettelse skape mer tid med stor uforutsigbarhet for næringen?

– Jeg opplever at hvis den modellen som regjeringen har foreslått blir gjennomført, så er det et betydelig ønske om at vi gjør endringer i 2025 hvis vi skulle få anledning til det. Så jeg tror ikke det vil bidra til noe økt usikkerhet, sier Orten.

– Tvert imot så vil det måtte være en nødvendig endring i en modell som etter all sannsynlighet ikke vil fungere veldig godt i havbruksnæringen. Mitt inntrykk er at næringen selv peker i den retningen, legger han til.

Han understreker at Høyre ønsker å bidra til et bredt forlik om større endringer i skattepolitikken hvis det er grunnlag for det.

– Men da må det også være vilje fra regjeringspartiene til å legge opp en prosess og gjøre substansielle endringer for å få det til. Men hverken prosessen så langt, eller de signalene som er kommet, tyder på at det er veldig vilje til å gjøre det.

Stortingets finanskomité har som mål å være ferdig med sin innstilling 16. mai. Da får vi vite hvor partiene står i saken og detaljene som skal gjelde, før det formelt blir vedtatt på Stortinget innen utgangen av mai.