På rundreise i Midt-Troms — motorferdsel og bolyst på tapeten

foto