Viser til boligproblemene på Senja i spørsmål til kommunal- og distriktsministeren