Flere fallgruer for kommuneprosjektet

foto
– En intensjonsavtale er ikke nødvendigvis hugd i stein. Når en ny kommune møter hverdagen, med vanskelig folketallsutvikling og trangere økonomi etter sammenslåingstilskuddene avtar, kan man få en situasjon med mer motstand, sier bygdeforsker Svein Frisvoll. Foto: Stian Jakobsen