Fergesambandene over Lyngen og Ullsfjorden vil være de første i Troms og Finnmark med elektrisk fremdrift.

Begge fergene vil være ombygget til elektrisk fremdrift og settes i trafikk fra 1. januar 2023.

Det bekrefter Troms og Finnmark fylkeskommune i en pressemelding.

Satser offensivt

– Klimaendringene er vår tids største utfordring. Derfor må vi satse offensivt på alternative energikilder. Det er fylkesrådets ambisjon at Troms og Finnmark skal være ett av landets fremste miljøfylker og innfase lav- og nullutslippsteknologi i kommende anbud innen kollektivtransport, sier fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap).

Hybridisering av fergedriften for Lyngensambandene ble vedtatt av fylkesrådet i oktober 2019. Prosjektet skal redusere utslippet av klimagasser fra fergedriften med rundt 5000 tonn CO₂ i året. Norge har høye ambisjoner for å fase inn lav- og nullutslippsteknologi i transportsektoren. Fossilfri kollektivtrafikk anses som et viktig bidrag for å nå Norges utslippsforpliktelser fram mot 2030.

– Dette tilsvarer utslipp fra 5200 biler på fossilt drivstoff i året, og er svært gunstig, både for miljøet og for økonomien. Energikostnad ved elektrisk fremdrift regnes til å være rundt en tredjedel av dieselutgiftene. I tillegg spares miljøet for mange tonn CO₂ per år. Vi har et ansvar for å kutte i våre klimagassutslipp og dette er en enkel og effektiv måte å gjøre det på, sier fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap).

Strøm og diesel

Minstekravet for hybridiseringsgrad er på 60 prosent for Ullsfjordfergen og 75 prosent for fergen over Lyngen. Det betyr at minst 60 prosent av energien kommer fra elektrisitet og resten fra diesel. Troms og Finnmark fylkeskommune mener det er realistisk å forvente at fergene får minst 90 prosent av energien sin fra strøm.

MF Ibestad er den nye fergen på sambandet mellom Lyngseidet og Olderdalen. Fergen har tidligere trafikkert sambandet mellom Stangnes og Sørrollnes, og har kapasitet på 75 personbilenheter og 234 passasjerer.

MF Folkestad er den nye fergen over Ullsfjorden mellom Svensby og Breivikeidet. Fergen benyttes i dag på Lyngensambandet. Fergen har kapasitet på 90 personbilenheter og 234 passasjerer.