Når skilsmissen er over kan ordførerkjedet havne på museum