Tidligere forsvarstopp blir Målselvs forlengede forsvarsarm