Parkeringsknipe på Bøvær — fare for at Kråkeslottet blir nødt til å avvikle