I 53 år har britene hatt tette bånd til Midt-Troms — nå har de lagt fram nye planer

foto