Står på sitt i steinhard strid om stein — saksøker selskap for 23 mill.

Salmars lakseslakteri under bygging i 2020 etter at tomten på industriområdet Klubben dels var sprengt ut og dels fylt ut i sjøen på Senja. Foto: Salmar