Nå er en tredje kommune på banen for å sikre seg Arnsteins tjenester

foto