Avga en prinsipiell stemme mot konsertstøtte

foto