Tilsyn har avdekket manglende rutiner i denne barnehagen: – Vi må tørre å snakke om voksenkrenkelser