Enstemmig fylkesting slår ring om fødestuetilbudet — mener aktiviteten bør utvides heller enn å kuttes