Støyreduserende tiltak i sentrum kan gi mer støy i sentrum

foto