Etableringen i Dyrøy: Kommunen er i gang med saken