Så du dette mystiske lyset? Forsvaret har forklaringa