Har bygd opp teltleirer som er viktig for Norges sikkerhet