Nå har kommunen en knapp måned på seg for å unngå tvangsmulkt for brudd på forurensningsloven