Mener det er urimelig at kunder i nord skal betale mer nettleie for å kompensere for høye strømpriser sørpå