Politisjefen om skjerpet trusselbilde i Midt-Troms: – Vi er avhengig av folks årvåkenhet