Vil ha personellsatsing og flere arbeidsplasser i nord