Ber EU om å se nordover i sin transportpolitikk

Willy Ørnebakk, fylkesrådsleder i Troms, har sammen med fylkeslederne i Nordland og Finnmark fremmet en høringsuttalelse til EU-kommisjonen. Foto: Lars Åke Andersen/Troms fylkeskommune