Kommunen måtte ty til "nødløsning"

Det var i forbindelse med arbeidet med budsjettet for 2018 at det ble klart at det ikke var rom for å utgiftsføre hel premieavviket for 2017 i driftsregnskapet for 2018. Foto: Stian Jakobsen