Minibankframtida i Målselv er usikker – kan koste kommunen 120.000 årlig

foto