Kommunen bruker 8,5 millioner på parkprosjekt: – Riktig å bruke så mye penger på dette prosjektet

foto