Vil ha gang- og sykkelvei: – Vi har ingen flere å miste!

foto
Ordfører Tom-Rune Eliseussen og formannskapet i Senja kommune fikk snakke med elever ved Trollvik skole. Deres oppfordring til politikerne var å få på plass gang og sykkelvei hele veien fra Finnsnes, slik at de kan få en tryggere skolevei. Foto: Ida Larsen