Foreslår å droppe Hålogaland til fordel for Midt-Troms: – Vi er en klar utkant i denne regionen