Godtok ikke reaksjonen etter utforkjøringen — saken havner i retten